Beskrivning

Häftad, Svenska, 1983.

Charles Fourier (1772-1837) är en av socialismens originellaste tänkare. I sina verk lade han fram detaljerade beskrivningar för upprättandet av ett nytt samhällssystem, bestående av stora produktionskollektiv, "falangstärer", där de mänskliga behoven skulle ges maximala utvecklingsmöjligheter.

I det här urvalet får vi för första gången på svenska en fullödig bild av Fouriers teorier - hans klarläggande av sambandet mellan den ekonomiska utsugningen och det sexuella förtrycket, hans betonande av att arbetet måste organiseras i överensstämmelse med människans instinktiva behov och böjelser, hans radikala idéer om kvinnofrigörelsen och barnens uppfostran. I dagens uppgörelse med den förstenade och auktoritära statssocialismen har tiden blivit mogen för en omläsning av Fouriers verk.
Pris: 60.00 kr

Kontakt

Stad: Stockholm
Namn: Laura
Kontakta annonsören
Slaget om de små pastejerna