Beskrivning

Fast, Carina (2009) Inbillningskraftens betydelse för barns läs- och skrivutveckling. I Jönsson, Karin, red (2009), Bygga broar och öppna dörrar. Stockholm: Liber

Knappt använd.

250 SEK + frakt

Kontakt

Namn: Clara Strömbäck Strömbäck
Kontakta annonsören
Bygga broar öppna dörrar