Beskrivning

1. Pedagogisk bedömning: att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap av Lars Lindström, Viveca Lindberg, Astrid Pettersson 150kr
2. Det värderande ögat - Observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning av Cato R P Bjørndal 100kr
3. Inneslutning och uteslutning : barns relationsarbete i skolan av Marie Wrethander Bliding 150kr
4. L som i läsa, M som metod : om läsinlärning i förskoleklass och skola av Hasse Hedström 100kr
5. Mångfaldens pedagogiska möjligheter - Ett sätt att utveckla barns förmåga att förstå sin omvärld av Elisabet Doverborg, Ingrid Pramling 50kr
6. Slöjda för livet : om pedagogisk slöjd av Kajsa Borg m.fl. 100kr
7. Ungdomsgrupper i teori och praktik av Philip Lalander m.fl. 150kr
8. I Problembarnens Tid : Förnuftets Moraliska Ordning av Börjesson& palmblad 100kr
9. Portfolio sätt att arbetat tänka och lära av Roger Roger Ellmin 150kr

10. Specialpedagogik i förskolan av Oddrun Rakstang Eck, m.fl. 100kr

11. Elevers olikheter: och specialpedagogisk kunskap av Bengt Persson 150kr

12. Konsten att lära barn estetik : En utvecklingspedagogisk studie av barns kunnande av Ingrid Pramling Samuelsson m.fl. 150kr

13. Släpp in leken i skolan! av Janet R Moyles 100kr

14. Den moderna barndomen och barns vardagsliv av Gunilla Halldén 100kr
15. Modiga prinsessor och ömsinta killar : genusmedveten pedagogik i praktike av Britta Olofsson 100kr
16. Lära barn skapa : Kreativt arbete med barn av Rob Barnes 150kr
17. Att finna balanser : en bok om undervisningsyrket av Lars-Åke Kernell 150kr
18. Etnografi i klassrummet av Kullberg 100kr
19. Earth Portrait of a Planet av Stephen Marshak 250kr
20. GMAT Math Prep Course av Kolby 150kr

Kontakt

Stad: Stockholm
Kurs / Utbildning: lärarutbildning
Skola / Universitet: Su
Namn: Shirin Nahavandchi
Telefonnummer: 0735062124
Kontakta annonsören
nopic