Beskrivning

Franska 1–4 för gymnasiet och vuxenutbildningen
Populär serie i franska för gymnasiet
Fokuserar på det lustfyllda
Många autentiska texter, dialoger och hörövningar
Självständigt arbete med olika strategier för inlärning
Pris: 200.00 kr
ISBN: 9789127414976

Kontakt

Stad: Jönköping
Namn: Linn Dembacke
Kontakta annonsören
Génial 1 (Andra upplagan)