Beskrivning

Urval och översättning: Sven Ekblad
Serie: Alla Tiders Klassiker
Förlag: Studentlitteratur, 1995
Format: Inbunden
Gott skick

Ansvarslösa rikemansbarn har det alltid funntis, men få mer kända än de sju unga damer och tre ungherar som på omslagsbilden ses sitta i trädgården till ett lantställe utanför Florens. Dit har de med en stab tjänare flytt undan digerdöden, som härjar inne i staden. För att förströ sig och hålla tankarna borta från pestens fasor beslutar de att berätta historier för varandra, vardera en per dag under tio dagar.
Pris: 75.00 kr
ISBN: 9144611315

Kontakt

Stad: Malmö
Namn: Camilla Colvingby
Kontakta annonsören
Decamerone