Beskrivning

(DAV54) Bonniers förlag. Stockholm, 1941. Något senare halvfranskt band (G. Hedberg, om än efter dennes död) med upphöjda bind, dekorerad rygg, övre guldsnitt och i övrigt putsade snitt. Hela omslaget (inklusive ryggen) är medbundet. 215 s.
Pris: 140.00 kr

Kontakt

Namn: Chelifer Cancroides
Kontakta annonsören
Bergman, Bo / Bernhard Elis Malmström