Beskrivning

Svensk tecknare och konstnär. En auktoritet i vårt konstliv. Utställningskatalog från Moderna Museet 1974. Innehåller även ett antal tryck av konstverken.Illustrerad i svartvitt, samt med en bild i blått och tre monterade färgplanscher., . Utgiven av Moderna Museet 1974. Katalogen i gott skick.
Pris: 150.00 kr

Kontakt

Stad: Ängelsberg
Namn: Engelsbergs Books & Vinyldiscs
Kontakta annonsören
Torsten Renqvist-Utställningskatalog