Beskrivning

Frans Jennings kom till Sverige 1719 från Belfast, Irland. Näringslivet i Sverige var lamslaget efter tjugo långa krigsår, och det nya styrelseskicket gav friare tyglar för näringslivet. Jennings blev en driftig järnexportör. År 1742 anhöll han om att få bli naturaliserad adelsman, vilket beviljades, och köpte Skånelaholms gods med slott och stora ägor. Sonen John (1729 -1773) blev en av pionjärerna bakom bruksindustrin i Västerbotten genom att köpa och anlägga exempelvis Robertsfors bruk, Olofsfors bruk och det 1751 förvärvade Forsmarks bruk. Jennings var också en av männen bakom Trollhätte slussverk, och förbättrade konstruktionen av masugnar. Boken är en rik illustrerad berättelse om familjen Jennings under frihetstiden och in i Gustav III:s tid. Inbunden bok i nyskick. Utgiven av Vattenfall 1991.
Pris: 110.00 kr
ISBN: 9171862889

Kontakt

Stad: Ängelsberg
Namn: Engelsbergs Books & Vinyldiscs
Kontakta annonsören
Jennings-En bok om en svensk/engelsk/Irländsk bruksfamilj