Beskrivning

Min amerikanska ungdom inleds med två kapitel om författarens barndom i en konservativ-lutheransk miljö i södra Värmland, där fadern var stenhuggare och småbrukare. Han emigrerade som 16-åring till USA 1929, den svenska amerikaemigrationens allra sista år och den stora ekonomiska depressionens första år. Åskådligt och fängslande berättar han om erfarenheter och personer som fick en revolutionerande betydelse för hela hans liv. Sina egna upplevelser ställer han in i ett större sammanhang. Min amerikanska ungdom är en unik skildring underifrån av krisens och massarbetslöshetens USA. Efter hemkomst och militärtjänst vid Skidlöparbataljonen i Boden läste John Takman in Hermods studentkurs vid sidan om 48 timmars arbetsvecka som stenarbetare, verkstadsarbetare och slutligen diamantborrare, tog studenten som privatist med goda betyg. Efter medicinska studier vid Karolinska, ett år som fransk statsstipendiat i Paris och några år som underläkare vid Österåsens sanatorium, Centrallasarettet i Karlstad och S:t Eriks sjukhus i Stockholm blev han 1949 socialläkare och senare överläkare vid Stockholms stads barnavårdsnämnd. Han blev medicine doktor på en avhandling om de svenska zigenarna. Takman skrev ett tiotal böcker och åtskilliga tidnings- och tidskriftsartiklar. I många år var han medarbetare i Norrskensflamman, representerade kommunisterna i Stockholms stadsfullmäktige i sexton år, var riksdagsman i sex år och ledamot av Svenska Fredskommittén.
Fram 1988. Häft. 118 sid. Bruksspår
Pris: 80.00 kr
ISBN: 9175100592

Kontakt

Stad: Stockholm
Namn: Nomen Nescio
Kontakta annonsören
Min amerikanska ungdomMin amerikanska ungdomMin amerikanska ungdom