Beskrivning

Det har nu gått 25 år sedan Boris Jeltsin, tillsammans med presidenterna i Ukraina och Vitryssland, skrev under ett avtal om att upplösa Sovjetunionen. Jeltsin var den förste demokratiskt valde presidenten i Rysslands tusenåriga historia. Jeltsins åtta år som rysk president var stormiga, och bilden av Jeltsin är motsägelsefull. Enligt dagens ryska historieskrivning var 1990-talet i Ryssland en tid av upplösning där Putin kom med räddningen. I väst har bilden av skandalernas Jeltsin länge överskuggat de reformer i riktning mot frihet och mer demokrati som han försökte genomföra. I den här boken, den första biografin över Boris Jeltsin på svenska, skildrar Stig Fredrikson vad det var som drev Jeltsin att göra slut på kommunistpartiets allmakt i Sovjetunionen och därefter ge det ryska folket ett bättre liv. Boken skildrar Jeltsins liv, alltifrån hans barn- och ungdom, och ger en nyckel till hans obändiga kraft och mod. Som historisk reformator nådde Jeltsin inte ända fram. Men i en tid då ett auktoritärt Ryssland uppträder alltmer aggressivt mot omvärlden, är det dags att påminna om att Boris Jeltsin hela tiden strävade efter att göra om Ryssland till en nation som lever i fred med resten av omvärlden och där invånarna gavs större frihet än någon gång i historien. Stig Fredrikson har varit SVT:s utrikeskorrespondent i Washington och arbetat för TT i Moskva. Han är en av våra främsta Rysslandskännare.
Carlsson 2016. Inb m skomsl. 318 sid. Mkt bra skick.
Säljs end mot kont betaln
Pris: 150.00 kr
ISBN: 9789173317764

Kontakt

Stad: Stockholm
Namn: Nomen Nescio
Kontakta annonsören
Boris Jeltsin: reformatorn som inte nådde ända framBoris Jeltsin: reformatorn som inte nådde ända framBoris Jeltsin: reformatorn som inte nådde ända framBoris Jeltsin: reformatorn som inte nådde ända framBoris Jeltsin: reformatorn som inte nådde ända fram