Beskrivning

Hällristningar är inhuggna på berghällar eller lösa klippblock, och utgörs av symboler, figurer och avbildningar. Flest hällristningar har återfunnits i Afrika, Skandinavien, Sibirien, Nordamerika samt Australien; de äldsta finns i Afrika och har daterats till 20 000 f Kr. Många olika kulturer har gjort hällristningar (petroglyfer) med olika stil och innehåll. Inom Norden skiljer man mellan jägarfolkens ristningar respektive bofasta odlares. De tidigaste hällristningarna gjordes av stenåldersjägare, kanske 7000 år f Kr. Flertalet
ristningar finns i mellersta och norra Skandinavien, och avbildar vardagliga miljöer, med båtar, havsdjur och fångstredskap för fiske av bosatta vid kuster, och dragdjur, plogar samt vagnar (med fyra synliga hjul) för odlare i inlandet. Ristningar med jaktmotiv visar olika byten som björn, ren, hjort och älg, samt jägare med spjut och pilbågar. Tamhunden fanns tidigt hos människan och är ofta avbildad i jakter. I sydligaste Skandinavien är inga jaktristningar kända; istället finns stort antal ristningar från bronsåldern, med en helt annan motivvärld. I Sverige finns över 10 000 platser med bildristningar - största europeiska koncentration i Tanum i Bohuslän, som ingår i Unesco världsarv -, i Norge flera tusen och ett par hundra i Danmark. Ristningarnas syfte är okänt.
Nordisk Rotogravyrs förlag / Norstedt & söner förlag. 1966. Folio m guldsnitt, skomsl. Fotoill:d. 263 sid. Skomsl i dåligt skick, i övr ing anm. Säljs end mot kontanter i Sthlm.
Pris: 150.00 kr
ISBN: - - - - -

Kontakt

Stad: Stockholm
Namn: Nomen Nescio
Kontakta annonsören
HällristningarHällristningarHällristningarHällristningarHällristningar