Beskrivning

En historisk exposé över brittisk film under åren 1928-1959. Atlas och historia. Utgiven av BT Batsford 1984. Engelsk bok i gott skick och inbunden.
Pris: 125.00 kr
ISBN: 0713418745

Kontakt

Stad: Ängelsberg
Namn: Engelsbergs Books & Vinyldiscs
Kontakta annonsören
British Sound Films-The studio years 1928-1959