Beskrivning

Filmer med historiskt tema tar publiken med på en resa till en svunnen tid. Men skildrar dessa filmer hur det verkligen var? Ofta har händelseförlopp förenklats, förändrats och kanske förbättrats. Kritikerna, med historiker i spetsen, pekar på förvrängningar och faktafel. Men filmer i historisk miljö handlar inte nödvändigtvis främst om det förflutna. Ulf Zander menar att alla filmer på ett sätt är dokumentära. De speglar den tid de spelades in i och de värderingar som var rådande då: Borta med vinden handlar om 1860-talets USA, men lika mycket om livsstil och attityder i 1930-talets amerikanska Söder. I Clio på bio visar Zander hur kulturella, politiska och ideologiska värden tar sig uttryck i Hollywoodfilmer. Vad det innebär att vara amerikan förklaras ofta i Hollywoods produktioner, men de egenskaper som skiljer oss och dem åt är ingalunda statiska. I kapitel som Steven Spielbergs andra världskrig och Vilda östern: muslimer i Hollywoods föreställningsvärldar visar författaren hur det amerikanska samhället har förändrats och hur det har påverkat bilden av fienden i filmens värld.

Historiska Media 2006. Inbunden med skyddsomslag. 352 sid. Nyskick.

Säljs enbart mot kontant betalning inom Stockholmsområdet p g a tidigare bedrägerier vid distansförsäljning .
Pris: 120.00 kr
ISBN: 9789175457352

Kontakt

Stad: Stockholm
Namn: Nomen Nescio
Kontakta annonsören
Clio på bioClio på bioClio på bioClio på bioClio på bio