Beskrivning

Som barn söker vi oss spontant till det meningsfulla. Längre fram i livet får vi för oss att vi har ont om tid. Då vänjer vi oss vid att främst hålla på med det kortsiktigt nödvändiga. När så pensioneringen kommer och det egentligen finns all tid i världen för det meningsfulla, finns inte alltid barndomens nyfikenhet kvar. Men då uppkommer å andra sidan ett nästan oemotståndligt inre tryck i riktning mot just mål och mening.
Den här boken handlar om det trycket, dess uttrycksformer och konsekvenser. Hur kan vi leva så att vi mer tydligt får fatt i hur ”jag” utvecklas över tid? Vem är ”jag” i dag utifrån det förflutna – och vad betyder det för hur jag tänker om framtiden? De flesta lever nu längre än förr och har en ålderdom kännetecknad av mer utveckling än förfall. Detta innebär inte självklart att det enbart är medelåldersperioden som ska förlängas så att vi exempelvis arbetar längre. Också andra faser kan komma till och kräva sitt.
Att ha tid för det meningsfulla berör inte bara äldre utan individer i alla åldrar och därtill kultur och samhälle. Samspelet mellan generationer behöver utvecklas och bli ett annat nu när det är fyra generationer snarare än tre som lever samtidigt.
Bodil Jönsson slog igenom för den breda allmänheten med boken Tio tankar om tid (1999). Hon är är fysiker och professor emerita.

Brombergs 2012. Kartonnage. 143 sid..Fotoill:d. Nyskick.
Säljs end mot kontant betalning i Stockholmsområdet p g a tidigare bedrägerier.
Pris: 100.00 kr
ISBN: 9789173374262

Kontakt

Stad: Stockholm
Namn: Nomen Nescio
Kontakta annonsören
Tid för det meningsfullaTid för det meningsfullaTid för det meningsfulla