Beskrivning

Jag byter eller köper dyrt böcker, fotografier, brev,
aktiebrev och annat med anknytning till bröderna
Nobel oljebolag i Ryssland.
Jag byter ellerköper andra ryska böcker och barnböcker före
1930 samt rysk porslin.
irina336@yahoo.se

Kontakt

Namn: Vladimir Tchebotarev
Kontakta annonsören
Allt om Nobel oljebolag i Ryssland