Beskrivning

Målet med denna intressanta bok är att berätta och förtydliga en komplex historia om alla epoker i världens historia. Boken fokuserar på de ekonomiska och politiska intressena och hur de bidrog till byggande av olika imperium och utmanar den klassiska representationen av världs historia.
Copyright 2010 av Prenceton University press.
Pris: 180.00 kr
ISBN: 978-0-691-15236-3

Kontakt

Stad: Uppsala
Namn: Bashar Burhan
Telefonnummer: 0730766201
Kontakta annonsören
Empires in world history