Beskrivning

Trendsättare från 1500-talet till våra dagar. Stilar från olika kungliga familjer i Europa. Inbunen bok i gott skick. Utgiven av Reed International Books 1991.
Pris: 85.00 kr
ISBN: 9780316125093

Kontakt

Stad: Ängelsberg
Namn: Engelsbergs Books & Vinyldiscs
Kontakta annonsören
Royal Style-Five centuries of influence and fashion