Beskrivning

Överste Barkers bok om Pearl Harbor är en lysande berättelse om det dramatiska slag som markerade Japans inträde i andra världskriget. Häftad bok i gott skick. Utgiven av Aldus-Bonniers Förlag 1972
Pris: 45.00 kr

Kontakt

Stad: Ängelsberg
Namn: Engelsbergs Books & Vinyldiscs
Kontakta annonsören
Pearl Harbor