Beskrivning

Det medeltida Värend, Lars-Olof Larssons redan klassiska doktorsavhandling [från 1964] om det småländska gränslandet, föreligger här i en ny utgåva genom Kronobergs läns hembygdsförbund. Boken ger en bred skildring av Värends och Smålands historia från vikingatid till Vasatid, insatt i ett rikshistoriskt sammanhang och med vida internationella utblickar. Hedendom mot kristendom, kolonisation och ödeläggelse och det decentraliserade samhällets kamp mot krav på förstärkt riksenhet är några av bokens huvudlinjer, som strålar samman i Dackefejden, det medeltida värendsdramats gigantiska slutscen. En särskild släkt- och godshistorisk avdelning gör boken även till en guldgruva för den, som vill dokumentera de enskilda gårdarnas äldsta historia eller få en genealogisk vägledning om det talrika smålandsfrälset.
Kronobergsboken 1974-75.

Lars-Olof Larsson, 1934 - 2020, var en svensk historiker, och en av Sveriges främsta kännare av medeltidens och vasatidens historia, samt skrev också mycket om småländsk historia.

Kronobergs läns hembygdsförbund / Växjöbladets Boktryckeri 1975. Inbunden med skyddsomslag. 527 (+ V) sid. Person- samt ortsregister, kartor, m m, finns.
Skyddsomslaget har smärre revor och veck. Pärmar, rygg samt inlaga i mycket gott skick, och utgör välbevarat exemplar av bok som trycktes och bands i begränsad upplaga.

Säljs endast mot kontant betalning i Stockholmsområdet p g a tidigare bedrägerier.
Pris: 200.00 kr
ISBN: - - - - -

Kontakt

Stad: Stockholm
Namn: Nomen Nescio
Kontakta annonsören
DET MEDELTIDA VÄREND - Studier i det småländska gränslandets historia fram till 1500-talets mittDET MEDELTIDA VÄREND - Studier i det småländska gränslandets historia fram till 1500-talets mittDET MEDELTIDA VÄREND - Studier i det småländska gränslandets historia fram till 1500-talets mittDET MEDELTIDA VÄREND - Studier i det småländska gränslandets historia fram till 1500-talets mittDET MEDELTIDA VÄREND - Studier i det småländska gränslandets historia fram till 1500-talets mitt