Beskrivning

Den heliga Birgitta är fortfarande Sveriges utanför landet mest kända personlighet genom sina nedtecknade uppenbarelser och en stor litterär skapare i Europa under medeltidens senare århundraden. Hon hade också stort politiskt inflytande. Gotlandsfaragillet i Visby hade en central ställning i Hansan, det stora handelsförbundet, som under 1300-talet omfattade ca 70 stora handelsstäder. Hansan behärskade handeln ända in på 1500-talet. Landskapslagarna är inte bara intressanta rättskällor av hög ålder (1200-talet) och litteraturhistoriska dokument utan berättar också om folkets liv under medeltiden. De speglar brytningen mellan det gamla ättesamhället och den högmedeltida staten i europeisk kulturell och kyrklig gemenskap. På 1300-talet kom Magnus Erikssons landslag, som gav hela riket en enhetlig lagstiftning. "Den svenska historien" återges av en samlad expertis – 98 författare medverkar med professorerna Sten Carlsson och Jerker Rosén i spetsen. Kungar, politik och krig men också vanligt vardagsliv avlöser varandra. Läkekonst, magi och folktro, matvanor och klädedräkt, konst, musik och litteratur, bostäder och vägar skildras i text och bild. Informativt berättas om landets ekonomi, handel och bergsbruk, sjöfart och jordbruk, om vetenskap och ämbetsverk. Märkliga livsöden och spännande händelser avtecknar sig under seklernas gång.
Bonnier lexikon 1992. Inb i folioformat med skomsl. 205 sid. Rikligt illustrerad. Nära nyskick.
Säljs end mot kontant betalning i Sthlm:s-området.
Pris: 100.00 kr
ISBN: 9100426636

Kontakt

Stad: Stockholm
Namn: Nomen Nescio
Kontakta annonsören
Den svenska historien: Del 2 – Från Birger Jarl till KalmarunionenDen svenska historien: Del 2 – Från Birger Jarl till KalmarunionenDen svenska historien: Del 2 – Från Birger Jarl till KalmarunionenDen svenska historien: Del 2 – Från Birger Jarl till KalmarunionenDen svenska historien: Del 2 – Från Birger Jarl till Kalmarunionen