Beskrivning

"Där låg ett skimmer över Gustafs dagar, fantastiskt, utländskt, flärdfullt om du vill, men det var sol däri, och, hur du klagar, var stodo vi, om de ej varit till?" Tegnérs ord är ännu relevanta.
Gustav III tillhör de historiskt mest omtvistade svenska kungarna, i sällskap med bl a Karl XII. Var han en liberal, progressiv despot, eller bara en (kanske homosexuell) fjant? Han tog makten till diktatoriska befogenheter - säkert påverkad av sin morbror, Fredrik den store av Preussen - i en statkupp 1772, ingrep mot korruptionen som florerade under frihetstiden och ändade partiväldet av hattar och mössor, avskaffade Riksrådet samt inledde ett lönlöst krig mot Ryssland men reformerade straffsystemet genom avskaffande av tortyr respektive häxprocesser, införde europeisk kultur i Sverige efter sina resor på kontinenten, viss religions- respektive tryckfrihet och ville skapa gemensam svensk dräkt (i närmast sovjetisk anda). Gustav III:s insatser för konstens utveckling i Sverige är stora, och eftermälet kunde ha blivit sämre om inte Gustav mördats på maskeradbalen i Operahuset 16 mars 1792 - vilket inspirerade Verdi till att författa en opera om händelsen -, och fick en tragisk resning. Mycket av vad Gustav III lät uppföra, inrätta eller instifta i Sverige består ännu idag, t ex Svenska Akademien, och påminner om hans gärningar.
Bonnier Lexikon 1983. Inb med skomsl. 242 sid. Rikt illust:d. Nyskick.
Säljs end mot kontant betalning i Stockholmsområdet p g a tidigare bedrägerier
Pris: 100.00 kr
ISBN: 9134426809

Kontakt

Stad: Stockholm
Namn: Nomen Nescio
Kontakta annonsören
Den svenska historien: Del 10 - Gustav III, en upplyst envåldshärskareDen svenska historien: Del 10 - Gustav III, en upplyst envåldshärskareDen svenska historien: Del 10 - Gustav III, en upplyst envåldshärskareDen svenska historien: Del 10 - Gustav III, en upplyst envåldshärskareDen svenska historien: Del 10 - Gustav III, en upplyst envåldshärskare