Beskrivning

Ubåtsvapnet förorsakade de allierade stora förluster under andra världskriget, och hade redan under första världskriget visat sig vara synnerligen effektivt i krigföringen - Storbritannien var sju veckor från att kapitulera år 1917 p g a att Tyskland hade sänkt så mycket tonnage med nödvändigt material för att kunna fortsätta kampen, när USA inträdde och vände utvecklingen i kriget. Erfarenheterna från första världskriget av ubåtsvapnet använde givetvis Tyskland även i andra världskriget under befäl av amiral Dönitz, och var nära att segra genom oupphörliga attacker på britternas konvojtrafik över Atlanten och i Medelhavet för oundgängliga varor. Flera av de tyska ubåtskaptenerna fick hjältestatus, bland dem Günther Prien som obemärkt lyckades ta sin ubåt in i Scapa Flow där brittiska Home Fleet hade sin örlogsbas, och sänkte flera fartyg, bland andra slagskeppet Royal Oak.

Hela historien om Tyskland ubåtsflotta i Hitlers tjänst återges i detalj, i fem rikligt illustrerade volymer! 1: Vargar på jakt 1939-1940, 2: Vargar på jakt 1940-1941, 3: Vargar på jakt 1941-1943, 4: Vargar på flykt 1943, 5: Vargar på flykt 1943-1945.
(Verket i komplett utgåva till salu är mycket sällsynt.)

Hjalmarson & Högberg, 2004. Inbundna m skyddsomslag. 350 + 325 + 493 + 510 + 585 sid. Illustrerade. Mkt bra skick. Volymerna väger totalt c:a 5 kg.

Säljs end mot kontant betalning i Stockholmsområdet p g a tidigare bedrägerier vid distansförsäljning, och bör beroende på vikten hämtas av köparen
Pris: 500.00 kr
ISBN: 9789189660199

Kontakt

Stad: Stockholm
Namn: Nomen Nescio
Kontakta annonsören
Hitlers ubåtskrigHitlers ubåtskrigHitlers ubåtskrigHitlers ubåtskrigHitlers ubåtskrig