Beskrivning

(LYR101) Anders Zetterberg. Stockholm, 1797. Sentida rexinband. Inlagan i fint skick. Namnteckning i bläck på titelbladet. Delvis opaginerad och med ett blad felpaginerat. 120 s.
Pris: 400.00 kr

Kontakt

Namn: Chelifer Cancroides
Kontakta annonsören
Liliestråle, J W [Bröms, Joachim Wilhelm] / Fidei-commiss til min son Ingemund + Strö-gods - Bref till unga Ariste