Beskrivning

(DAV465) Bibliotek för teatervänner, nr 120. Sigfrid Flodins förlag. Stockholm, 1870. Häftad med revor i omslagets falsar. Trots skavankerna ett bra exemplar. 29 s.
Pris: 450.00 kr

Kontakt

Namn: Chelifer Cancroides
Kontakta annonsören
Strindberg, August / I Rom