Beskrivning

I det stora uppenbarelseverk ”Detta är Mitt Ord. Alfa och Omega. Jesu Evangelium. Kristusuppenbarelsen som numera de sanna kristna i hela världen känner till” förklarar Kristus själv detaljerat och omfattande sanningen om Nasareens liv och lära. Han rättar de felaktigheter som lärs ut, talar om vad som undanhållits för oss och mycket, mycket mer – hela sanningen – vilket Han redan lovade människorna på sin tid som Jesus från Nasaret.
Utdragen i denna skrift är hämtade ur de 1000-sidiga verket och innehåller Jesus från Nasarets autentiska liv, tänkande och verk. Han grundade varken någon kyrka, religion eller tillsatte präster, utan lärde människorna den inre vägen – till Gud inom oss. Detta enastående verk omfattar förgången tid, nutid och människosläktets framtid.

Kontakt

Stad: Malmö
Namn: Föreningen Gabriele Förlag - Ordet
Telefonnummer: 040-267470
Kontakta annonsören
nopic