Beskrivning

Tredje upplagan

Hur moderna organisationer fungerar är en grundlig och omfattande introduktion till de mest centrala temana och perspektiven inom organisationsteori. Områden som behandlas är:

* Strategi och effektivitet

* Organisationsstruktur

* Organisationskultur

* Makt i organisationer

* Organisation och omvärld

* Motivation

* Kommunikation

* Beslutsprocesser

* Lärande och innovation

* Förändring i organisationer

* Ledarskap

Boken innehåller många exempel och har som målsättning att stimulera läsaren till att reflektera kring organisation och organisering. Författarna har också varit noga med att ha ett kritiskt perspektiv på de olika teorier som tas upp
ISBN: 9789144150956

Kontakt

Namn: Niki Ngiam
Kontakta annonsören
Hur moderna organisationer fungerar