Beskrivning

Miljöekonomi för en hållbar utveckling (1994 upplaga 1:2)
Håkan Phil
ISBN 91-971891-0-3

Integrerad organisationslära
Lars H. Bruzelius
Per-Hugo Skärvad
1989
ISBN 91-44-40466-2

Management Control Systems
Eight edition
Robert N. Anthony
Vijay Govindarajan
ISBN 0-256-13154-6
1995

Kvalitet från behov till användning
Bo Bergman
Bengt Klefsjö
Andra upplagan
ISBN 91-44-33412-5
1995

Drift & Finans
Aspekter på företagets ekonomi
Thomas Polesie
1995
Upplaga 1:1
ISBN 91-23-01591-8

Produktkalkyler i industrin
Paulsson Frenckner
Lars A Samuelson
Sveriges Mekanförbund
Andra upplagan
ISBN 91-524-0720-9

Just-In-Timefilosofin i praktiken – strategin för produktionsstyrning
P J O´Grady
Studentlitteratur 1990
ISBN 91-44-28921-9

MARKETING An Introduction
Third edition 1993
Philip Kotler & Gary Armstrong
ISBN 0-13-555244-3

Skatter – Teori & Praktik
Ingemar Hansson & Erik Norrman
1996
ISBN 91-7150-575-X

Från Basindustri till Högteknologi? Svensk näringsstruktur och strukturpolitik
Pär Hansson & Lars Lundberg
1995
ISBN 91-7150-573-3

Skänkes mot ev fraktkostnad

Kontakt

Stad: Karlskrona
Namn: Tina
Telefonnummer: 073-5393058
Kontakta annonsören
nopic