Beskrivning

Från innehållet: Bönens kraft - Hur och varför bör du be - Uppnå helande - Meningen och syftet med ditt jordiska liv - Lagen om orsak och verkan - Själsskuld - Kollektivskuld - Ingen energi går förlorad - Varje tanke är energi - Sändare och mottagare - Lär känna dig själv - Vägen inåt till Gud inom dig - mm. Mycket gott skick. Häft. 37 sidor.

Den inre urkristendomen.
För gratis info: Föreningen för Urkristet Liv. Box 5267. 200 72 Malmö

Kontakt

Stad: Malmö
Namn: Föreningen för Urkristet Liv
Telefonnummer: 040-267470
Kontakta annonsören
nopic