Beskrivning

Människans liv kantas av psykiska kriser. En del utlösta av plötsliga och oväntade, svåra händelser; andra hör det normala livet till. Krisen är ofta en förutsättning för utveckling och mognad, men den kan också leda till livslång psykisk invaliditet om inte den drabbade får sakkunnig hjälp. Det är trettio år sedan den första utgåvan av Johan Cullbergs klassiska bok utkom 1975 och är med sina hittills c:a 220 000 exemplar en av Sveriges mest sålda fackböcker. »Kris och utveckling« har lyckats bevara en ställning som evergreen i ett annars starkt föränderligt utbud av litteratur med fokus på psykiska kriser och krishantering. Den har lästs och uppskattats av hundratusentals svenskar - såväl av studenter som av människor som själva befinner sig i kris eller kommer i kontakt med människor i krislägen. Den har också översatts till flera andra språk. En fundamental observation som Johan Cullberg diskuterar i »Kris och utveckling« är att människor ofta växer i och med sin kris. Den utlösande händelsen bakom krisen kan vara både smärtsam och svårhanterlig, men parallellt känner många att krisen har lärt dem något om sig själva, om sin egen begränsning och om sina egna resurser att möta och klara upp svåra saker, liksom ökad insikt angående omgivningens resurser kontra begränsningar att hjälpa.
N o K 1975, 1:a uppl, 7:e tr. Häftad. 167 sid. Små repor på frontpärm, ngt gulnade blad, namnskrift på försättsblad, i övr ing anm. Säljs end mot kontant betalning p g a tidigare bedrägerier.
Pris: 150.00 kr
ISBN: 9127001741

Kontakt

Stad: Stockholm
Namn: Nomen Nescio
Kontakta annonsören
Kris och utvecklingKris och utvecklingKris och utveckling