Beskrivning

Boken presenterar översiktlig kunskap om psykisk ohälsa, psykiatriska sjukdomar och individers problematik rörande psykisk ohälsa. Den första delen fokuserar på den mest förekommande ohälsan inom psykiatrisk vård. Den senare delen belyser viktiga områden som har betydelse för hur vården kring patienten kan förstås och hanteras, såsom vårdens miljö och organisation, attityder kring psykiska dilemman, närståendes medverkan och kvalitetsarbete inom psykiatrisk vård. I denna tredje upplaga har tidigare kapitel uppdateras med ny forskning, och utvecklats med tanke på att sjuksköterskor träffar personer som lider av psykisk ohälsa också i andra former av vård än inom den psykiatriska vården. I nya kapitel belyses barns övergång från barnpsykiatrisk vård till vuxen psykiatrisk vård och våld i nära relationer. Ytterligare två kapitel finns med som fokuserar på interaktioner och reflektioner kring vård av personer inom psykiatrisk heldygnsvård. I fokus står den unga, den vuxna och den äldre individen och dennes problematik. Utgångspunkten är ett omvårdnadsperspektiv med hänvisningar till omgivande områden såsom medicin, sociologi, farmakologi och psykologi. Det genomgående perspektivet är omvårdnad vid psykisk ohälsa, även om de konkreta åtgärder som beskrivs också kan inspirera och vägleda andra professioner i deras hälsoarbete, och vänder sig främst till studenter i grundutbildning inom vårdyrken.
Studentlitteratur AB 2019. Häftad. 656 s. Ill:d. Få blyertsmarkeringar, i övr ing anm
Pris: 200.00 kr
ISBN: 9789144123691

Kontakt

Stad: Stockholm
Namn: Nomen Nescio
Kontakta annonsören
Omvårdnad vid psykisk ohälsa - på grundnivåOmvårdnad vid psykisk ohälsa - på grundnivåOmvårdnad vid psykisk ohälsa - på grundnivåOmvårdnad vid psykisk ohälsa - på grundnivåOmvårdnad vid psykisk ohälsa - på grundnivå