Beskrivning

(MUS119) [Biographie Mozart's von Dr. Heinr. Döring - W. A. Mozart's Compositionen für Pianoforte II. Band - 22 delar - Sonates Pour le Piano Á Deux Mains 4 delar/häften - Mozart: Sonate Es dur Mi. maj. für das Pianoforte - Mozart m.fl.: Ouverturer till Äldre och Nyare operor för Piano och fyra händer - Kuhlau - Trois Sonatines pour le Pianoforte - Haydn: Symphonie no 5 für Pianoforte zu 4 händen - Beyer: Barbieri di Siviglia di Rossini
Mozart, Wolfgang Amadeus [Döring, Heinrich], Mozart m.fl., Kuhlau, Fr., Haydn, Joseph & Beyer, Ferd.] L. Holle, Wolfenbüttel, tryckår saknas (Döring). L. Holle, Wolfenbüttel, tryckår saknas (Mozart / Compositionen...). C. F. Peters. Leipzig, tryckår saknas (Mozart / Sonates...). J. J. Ewer & Co. London, tryckår saknas (Mozart / Sonate Es dur...). Abr. Hirsch. Stockholm, tryckår saknas (Ouverturer). Druck und Verlav von L. Holle. Wolfenbüttel, tryckår saknas (Hayden). Ryggklotband. 4:o. Pärmarna tydligt slitna med avskavda kanter och böjda hörn. Ryggen mycket nött, med stora längsgående revor. Sprickor i falsarna. Handskriven löpnumrering i bläck i det övre hörnet. Inalles 402 s.
Pris: 1 000.00 kr

Kontakt

Namn: Chelifer Cancroides
Kontakta annonsören
Mozart, Wolfgang Amadeus [Döring, Heinrich] m. fl. / Biographie Mozart's von Dr. Heinr. Döring m.m.