Beskrivning

(NAT753) [1. Större sammandrag af alla wetenskaper; til swenska ungdomens tjenst utgifwit af et upfostrings-sälskap. Förste delen; som innehåller: de almänna begrepen om Gud, des dyrkan, menniskan, lagarne, wetenskaperne och konsterne. 2. Sammandrag af chronologien eller Läran om tiden, både i mathematiskt och historiskt afseende; til swenska ungdomens tjenst utgifwet af et upfostrings-sälskap.] Anders Jacobszon Nordström. Stockholm, 1779. Senare klotband. Titelbladet till del 1 ersatt med ett handskrivet blad (troligtvis samtida). Inlagan i övrigt i bra skick. 82 & 196 s.
Pris: 500.00 kr

Kontakt

Namn: Chelifer Cancroides
Kontakta annonsören
Andersson Knös, Olof / Större sammandrag af alla  wetenskaper – del 1-2