Beskrivning

Rhonda Brittens budskap är: Se din rädsla i vitögat, omvandla den till en positiv kraft och våga vara dig själv! I grund och botten handlar rädsla om en känsla av att man inte duger som man är. I Leva utan rädsla beskriver Britten hur denna rädsla kan ta sig uttryck och hur den håller dig kvar i den så kallade rädslocirkeln. Där styr ett inlärt, destruktivt tankemönster både ditt sätt att se på dig själv och omvärlden och ditt agerande. Exempel på detta kan vara förväntningar, undanflykter och att man tar på sig en offerroll; kort sagt ett pessimistiskt och hämmande förhållningssätt till sig själv och livet. Leva utan rädsla är en bok för alla som vill leva i nuet i stället för att oroa sig för vad som ska hända.
Brittens metod går ut på att man först ska bli medveten om vad som styr och utlöser den egna rädslan, för att sedan aktivt kunna arbeta på att övervinna den. Det handlar om att omvandla grundläggande negativa tanke- och beteendemönster till en positiv, konstruktiv kraft.
Utifrån denna princip har hon utvecklat programmet Leva utan rädsla. Det innehåller konkreta, enkla övningar där man ska identifiera sin rädsla och definiera sin verkliga natur, skaffa sig positiva förebilder och mentorer samt träna sig i att fatta medvetna beslut och handla i enlighet med dem. Steg för steg lär man sig att fokusera på att förverkliga sina drömmar och glädjas över sina framsteg.
Forum 2003. Inb m dek:t skomsl. 338 (14) sid. Övers: M Hagelthorn. Snyggt ex.
Säljs end mot kont betaln
Pris: 100.00 kr
ISBN: 91-37-11904-4

Kontakt

Stad: Stockholm
Namn: Nomen Nescio
Kontakta annonsören
Leva utan rädslaLeva utan rädslaLeva utan rädslaLeva utan rädslaLeva utan rädsla