Beskrivning

Häftad bok. 222 sid. Nyskick. "Känn ditt land... Svenska turistföreningens ändamål är att i fosterlandets intresse utveckla och underlätta turistväsendet inom Sverige samt arbeta för spridandet av kännedom om land och folk." Svenska Turistföreningens årsskrift utgavs mellan 1886 och 2013 av Svenska Turistföreningen. Flertalet årsskrifter behandlade varje år ett ur turistsynpunkt aktuellt tema. Svenska Turistföreningen (STF) är en av Sveriges största ideella organisationer med närmare 340.000 medlemmar (2003). Föreningen grundades 1885 med ändamålet "att främja svensk turism och sprida kännedom om land och folk" och redan året därefter utkom för första gången Svenska Turistföreningens årsskrift. Den utgavs under de tre första åren med två häften per år (häfte 1-6) och därefter med en årsskrift per år. STF ger också ut tidningen Turist, har webbplatsen www.svenskaturistforeningen.se och driver 315 vandrarhem, nio fjällstationer och ett fyrtiotal fjällstugor. Mottot är "Känn ditt land".
transportkostnad tillkommer.
Pris: 50.00 kr

Kontakt

Stad: Helsingborg
Namn: bokpilot
Kontakta annonsören
Svenska turistföreningens årsbok 2001: Västerbotten