Beskrivning

Regelsamling för byggande
Boverkets byggregler, BBR,
BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12
Nyskick, Titel: Regelsamling för byggregler – Boverkets byggregler, BBR
Utgivare: Boverket, juni 2006
Upplaga: 1
ISSN: 1100-0856
Transportkostnad tillkommer
Pris: 50.00 kr
ISBN: 91-7147-960-0

Kontakt

Stad: Helsingborg
Namn: bokpilot
Kontakta annonsören
Regelsamling för byggande Boverkets byggregler, BBR,