Beskrivning

Rasmusson, Viveka & Erberth, Bodil (2008). Undervisa i pedagogiskt drama: Från dramaövningar till utvecklingsarbete. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur. (281 s). (Valda delar). ISBN 9789144047331

Knappt använd.

200 SEK + frakt.

Kontakt

Stad: Hörby
Namn: Clara Strömbäck
Telefonnummer: 0725306643
Kontakta annonsören
Undervisa i pedagogiskt drama