Beskrivning

Solem, Ida, Alseth, Bjornar, Nordberg, Gunnar (2011) Tal och tanke: matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur. (392 s). ISBN 978-91-44-06846-6

Endast använd en termin.

400 SEK + frakt.

Kontakt

Namn: Clara Strömbäck Strömbäck
Kontakta annonsören
Tal och tanke