Beskrivning

Pedagogiskt ledarskap. Om att skapa goda relationer i klass rummet. Elisabeth Jensen & Ole Low (red.) 2011. ISBN 9789140672384.Gleerups.

Använd en termin.
250 SEK + frakt.

Kontakt

Namn: Clara Strömbäck Strömbäck
Kontakta annonsören
Pedagogiskt ledarskap