Beskrivning

Företagsekonomi 100
Faktabok
Upplaga 13
av Per-Hugo Skärvad
Jan Olsson
9789147096343
200kr


Företagsekonomi 100
övningsbok
Upplaga 13
av Per-Hugo Skärvad
Jan Olsson
9789147096350
200kr

Företagsekonomi 100
övningsbok
Upplaga 13
av Per-Hugo Skärvad
Jan Olsson
lösningar
9789147096367
200kr

Logistikens Grunder
av Kenth Lumsden
9789144028736
200kr

Category Management in Purchasing
Av Jonathan O’Brien
9780749452575
200kr

Kontakt

Stad: Stockholm
Kurs / Utbildning: Affärslogistik
Skola / Universitet: Logistik högskolan
Namn: Benneth Johansson
Telefonnummer: 0722104079
Kontakta annonsören
Företagsekonomi och Logistik böckerFöretagsekonomi och Logistik böckerFöretagsekonomi och Logistik böckerFöretagsekonomi och Logistik böckerFöretagsekonomi och Logistik böcker