Beskrivning

Redovisning beskattning
Christer Johansson
Rolf Johansson
Gunvor Pautsch
9789162234720
200kr

Marknadsundersökning
En handbok
Av Lras Christensen
Nina Engdahl
Carin Grääs
Lars Haglund
9789144055299
200kr

Export & Import
Winning the Global Marketplace
Av Leif Holmvall
9780968114810
200kr

Modern logistic
Uppl 3
Av Björn Oskarsson
Håkan Aronsson
Bengt Ekdahl
9789147086771
200kr

Kontakt

Kurs / Utbildning: logistik
Namn: Benneth Johansson
Telefonnummer: 0722104079
Kontakta annonsören
Företagsekonomi och Logistik böckerFöretagsekonomi och Logistik böckerFöretagsekonomi och Logistik böckerFöretagsekonomi och Logistik böcker