Beskrivning

Personer som behöver ha färdigheter i samtalsmetodik kan delas in i två grupper – professionella psykoterapeuter och ”hjälpare”. Hjälpare är alla de människor som arbetar med samtal som halvt professionella behandlare i yrken där den primära uppgiften är en annan, eller som ideellt arbetande inom olika hjälporganisationer eller självhjälpsgrupper. Denna bok är ett stöd för sådana hjälpare både under deras utbildning och i den praktiska verksamheten och kan dessutom användas som en introduktion till samtalsmetodik för dem som avser att bli professionella behandlare.
Grundläggande samtalsmetodik tar upp ett brett spektrum av färdigheter och uppmuntrar läsaren att träna genom att göra en eller flera övningar. Boken avslutas med ett avsnitt som ökar läsarens medvetenhet om hur man handskas med klienter med skiftande bakgrund, om etiska frågor och vikten av handledning samt om hur man kan utvecklas och bli skickligare som hjälpare.
Boken är mycket uppskattad som mall för tillvägagångssätt jämte hjälpmedel, och utkom i ny upplaga. 

Studentlitteratur AB 2005. Häftad. 247 sid. Språk: svenska. Mycket gott skick, närmast som ny.

Säljs endast mot kontant betalning i Stockholmsområdet p g a tidigare bedrägerier.
Pris: 150.00 kr
ISBN: 9789144043050

Kontakt

Stad: Stockholm
Namn: Nomen Nescio
Kontakta annonsören
Grundläggande samtalsmetodik: en handbok för hjälpare (upplaga 1)Grundläggande samtalsmetodik: en handbok för hjälpare (upplaga 1)Grundläggande samtalsmetodik: en handbok för hjälpare (upplaga 1)Grundläggande samtalsmetodik: en handbok för hjälpare (upplaga 1)Grundläggande samtalsmetodik: en handbok för hjälpare (upplaga 1)