Beskrivning

Samhällsvetenskapen rymmer många olika metodinriktningar där uppdelningen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är grundläggande. Den distinktionen är utgångspunkt för en stor del av bokens teman och för hur olika frågeställningar och tekniker beskrivs. Författaren presenterar och diskuterar de flesta metoder inom såväl kvantitativ som kvalitativ forskning. Han visar också att man kan kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder. Boken är uppdelad i fyra delar: Del I Introduktion till samhällsvetenskaplig forskning Del II Kvantitativ metod Del III Kvalitativ metod Del IV Bortom distinktionen mellan kvantitativt och kvalitativt. Samhällsvetenskapliga metoder har en praktisk inriktning med många konkreta exempel och passar, genom sin bredd, för både grundläggande och mer avancerade kurser i vetenskaplig metod inom såväl samhällsvetenskap som beteendevetenskap.
Nyheter i denna andra upplaga: Nya kapitel om litteraturgenomgång (kap. 4) samt Internetforskning (kap. 24). Kapitlet som behandlar kombinationen av kvantitativa och kvalitativa metoder - ett område av växande intresse - har skrivits om. Många nya och aktuella exempel på undersökningar har infogats. Förra upplagans temarutor har utökats och fått fyra olika rubriker: Forskning i fokus, Nyckelbegrepp, Reflektion och Tips och färdigheter. Alan Bryman är professor vid School of Management, University of Leicester.
Liber AB 2011. Häftad. 690 sid. Övers: B Nilsson. Mkt bra skick. End kontant betalning i Sthlm.
Pris: 250.00 kr
ISBN: 9789147090686

Kontakt

Stad: Sthlm
Namn: Nomen Nescio
Kontakta annonsören
Samhällsvetenskapliga metoder | 2:a upplaganSamhällsvetenskapliga metoder | 2:a upplagan