Beskrivning

Boken berättar om traditioner som används i Sverige och om de budskap och dolda rikedomar som är djupt rotade i dem. Boken synliggör dels den kristna aspekten i traditioner som hör vardagen och högtiderna till, dels den allmänmänskliga aspekten i traditioner som kanske vid en första anblick verkar vara renodlat religiösa. Boken ger förslag på hur traditionerna kan tolkas, och den kan, med sina vackra och informativa bilder, fungera som inspiration till att utveckla de egna högtidsfirandena. Traditioner har många ansikten. Vi följer traditioner av olika skäl och känslan kring dessa är individuell. Somliga förknippar högtider med en varm känsla av samhörighet, trygghet och stabilitet. Andra påminns om smärta, ensamhet och annat svårt när en högtid står för dörren. Vi kan använda dem för att det är roligt, för att känna gemenskap där vi lever eller för att hitta vägar in i nya kulturer, och kan också förena olika kulturer. I alla tider har traditioner och seder vandrat över gränser, och i dag sprids de tack vare mångkulturella samhällen i en allt mer globaliserad värld. Därför är det viktigt att traditionerna hålls öppna för olika tolkningar och att de fungerar som inbjudande dörrar för alla som vill ta del av nya sammanhang. Boken är rikt illustrerad och tar upp både traditioner, årsdagar och höjdpunkter i livet såsom bröllop, studenten och pensionering, samt är en vacker presentbok som kan ges bort vid flera tillfällen.
Verbum AB 2015. Inb m skomsl. 312 sid. Som ny, ing anm
Pris: 200.00 kr
ISBN: 9789152634653

Kontakt

Stad: Stockholm
Namn: Nomen Nescio
Kontakta annonsören
Tradition och livTradition och livTradition och livTradition och livTradition och liv