Beskrivning

Belönad med 2010 års Rudolf Meidner-pris! Ur Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks forskningsråds motivering: "Andrés Brink Pintos avhandling är ett väsentligt bidrag till förnyelsen av den arbetarhistoriska forskningen. I sin analys av den kommunistiska pressen visar han hur klass, kön och sexualitet förutsätter och samspelar med varandra. Hans undersökning är en både nöjsam och intressant läsning, men ger också nya verktyg för att analysera hur olika normer bidrar till att skapa och reproducera/återskapa ojämlikhet. Den bidrar därmed till en aktuell debatt." Den svenska kommunistiska rörelsen såg sig som en rörelse för arbetarklassen, något som återspeglas tydligt i rörelsens propaganda. I tidningar partiet och ungdomsförbundet utgav markerade man ständigt att det som förenade partimedlemmarna var deras gemensamma erfarenhet av klassamhället och deras glödande kommunistiska övertygelse. I de skönlitterära beskrivningarna av hur en medlem ur arbetarklassen skulle agera är det dock övertydligt att det subjekt som skildrades återupprepade en rad normer som inte direkt handlade om klass utan ett arbetarklassubjekt som i högsta grad besatt ett genus och en sexualitet och vars status som god medlem i arbetarklassen till stor del bestämdes av i vilken utsträckning hon eller han förmådde uppfylla de kommunistiska normerna kring genus och sexualitet.
Pluribus 2009. Häftad. 286 sid. Fuktskadad på frontpärm (?) men knappt synligt. Raritet och mkt eftersökt. Säljs enb mot kont betaln
Pris: 250.00 kr
ISBN: 9789197787505

Kontakt

Stad: Stockholm
Namn: Nomen Nescio
Kontakta annonsören
Med Lenin på byrån : normer kring klass, genus och sexualitet i den svenska kommunistiska rörelsen 1921-1939Med Lenin på byrån : normer kring klass, genus och sexualitet i den svenska kommunistiska rörelsen 1921-1939Med Lenin på byrån : normer kring klass, genus och sexualitet i den svenska kommunistiska rörelsen 1921-1939Med Lenin på byrån : normer kring klass, genus och sexualitet i den svenska kommunistiska rörelsen 1921-1939Med Lenin på byrån : normer kring klass, genus och sexualitet i den svenska kommunistiska rörelsen 1921-1939