Beskrivning

Ve den som flyr sitt fosterland och kriget, men älskad vare den som stupar.
David Saxon har sett döden på nära håll. Han var en av de drygt sju hundra amerikanska desertörer som kom till Sverige på 1960-talet, på flykt undan Vietnamkriget. Hemma i USA hade han hustrun Mary Ann och två döttrar. Familjen fördömde honom, han fick inte träffa sina barn när han några år senare hälsade på i hemlandet. När hans mor dog några år senare skrev fadern och meddelade att David inte var välkommen till begravningen. Inbunden bok med omslag i gott skick. Utgiven av Bonniers Förlag 2001.
Pris: 45.00 kr
ISBN: 9789100576660

Kontakt

Stad: Ängelsberg
Namn: Engelsbergs Books & Vinyldiscs
Kontakta annonsören
Krigaren