Beskrivning

Boken är ett äreminne över alla de människor vilkas liv förändrades i grunden av världskrigen, men som hade kraften att skapa sig nytt fotfäste och nya drömmar. Inbunden bok i gott skick. Utgiven av Bonniers Förlag 1999.
Pris: 65.00 kr
ISBN: 9789100570057

Kontakt

Stad: Ängelsberg
Namn: Engelsbergs Books & Vinyldiscs
Kontakta annonsören
Vallmobadet