Beskrivning

Skogen är ett centralt rum i många av Kerstin Ekmans romaner. Nu går hon ännu djupare in bland träden, och kommer ut med en rik essäsamling – om historiens och diktens, sagans och mytens, botanikens och industrins skog. Kerstin Ekman skriver i sitt förord: Min glädje finns i skogen. Jag går mycket i skogen och har haft gott om tid att fundera. Jag har strövat i litteraturen om skogen och när jag äntligen fick mig att sitta ner och fullfölja den gamla idén om skogsboken, hände det faktiskt att jag alldeles bokstavligt satt på en stubbe eller ett timmeravlägg och läste. Och inte bara fälthandböcker i botanik. Jag har i ena ändan av en skogstjärn i Jämtland legat i stark nordlig blåst som tog bort både mygg och knott och läst mig rusig av Nietzsches Så talade Zarathustra. Hur tokig kan man bli. Det är också en fråga som tas upp i den här boken. Skogen är ett förvandlingsrum där människors psyke har undergått kusliga förändringar. I skogen har kvinnor mött varulvar som slitit fostret ur deras buk, rövare har tagit vad de kallade nästull av resande, ibland inpå bara kroppen. Troll har huserat i hålor och berg. Förr i tiden kunde man höra dem skräna, det vittnar Olaus Magnus om. Men det är bara en sida av saken. I skogen har det mycket länge funnits rå och rör och ägarna har vaktat sina skiften. Snart slut på den djupa, naturligt växande skogen. Det är dags att summera vad vi fick av den och värna den vilda resten.
A Bonnier 2015. Inb. 558 sid. Minimal reva i skomsl mot kapitäl.
Pris: 100.00 kr
ISBN: 9789100113209

Kontakt

Stad: Stockholm
Namn: Nomen Nescio
Kontakta annonsören
Herrarna i skogenHerrarna i skogenHerrarna i skogenHerrarna i skogen