Beskrivning

51. Punishment and/or treatment for driving under the influence of alcohol and other drugs (Precedings of the international workshop 19-20 October 1984), Milan R Valverius (Ed.), DALCTRAF, 1985, ISBN: 91-86856-00-6-
81. Enhancing health among drug users in prison (Akademisk avhandling), Anne H. Berman, Centre for health equity studies (Chess), Stockholm University / Karolinska Institutet, 2004, ISBN: 91-7265-809--6
82. The psychology of criminal conduct, D.A. Andrews, James Bonta, Anderson Publishing, 2003, ISBN: 1-58360-544-4
89. Samhällsförändringar och brottslighet, Åke Daun, Bengt Börjesson, Stig Åhs, Tidens Förlag - Folksam, 1974, ISBN: 91-550-1706-1
95. Vård av ungdomat med sociala problem (En forskningsöversikt), Bengt Åke Armelius, Sara Bengtzon, Per Anders Rydelius, Jerzy Sarnecki, Kerstin Söderholm Carpeland (EWds.), Statens Institutionsstyrelse / SIS, Liber Utbildning AB, 1996, ISBN: 634-1682-4
96. Kriminalvårdens redovisning av återfall, Lars Kranz, Karin Lindsten, Kriminalvårdstyrelsen, 2005, ISSN: 1653-1116
97. Rattfylleriprogrammet i Stockholm (Samverkansprogram Kriminalvården, Skyddsvärnet och Magnus Huss Klinik, KS - Utvärdering), Jan Törnros, Väg och Transportforskningsinstitutet, / VTI meddelande 842, 1998, ISSN: 0347-6049


Auktion till högstbjudande (helt eller delvis)

Kontakt

Stad: Stockholm / Vårberg
Namn: Anders Andrén
Telefonnummer: 08-7106728 eller 076-3223729
Kontakta annonsören
nopic